Chính sách đổi trả

Đăng bởi HOÀNG HOÀI ANH vào lúc 13/10/2020
Chính sách đổi trả

Khi Khách hàng mua thiết bị tại abai.vn theo chính sách đổi trả của công ty: Khách hàng được đổi trả hoặc hoàn tiền trong vong 30 ngày kể từ ngày mua hàng với trường hợp sản phẩm có lỗi.

Tin liên quan