Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Khi Khách hàng mua thiết bị tại abai.vn theo chính sách đổi trả của công ty: Khách hàng được đổi trả hoặc hoàn tiền trong vong 30 ngày kể từ ngày mua hàng với trường hợp sản phẩm có lỗi.